Zone de Texte: 	www.faceprogram.com	|	www.celestin.info		|	© 2005-present FACE©program CelestINFO	|	All  rights reserved—Tous droits réservés

 

News & weetjes —   Instrumenten — Updates — Downloads

 

Zie FACE© program blog

 

                          Draag zelf bij Een interessante diagnostiek link? Een nieuw instrument? Meld hier!

Zone de Texte: Publications

Alle gegevens en verwijzingen op deze website zijn van louter mededelende aard en houden generlei een waardeoordeel in, noch houden deze op zich een professioneel advies in.

Noch de auteur, noch de webontwerper kunnen aansprakelijkheid aanvaarden voor welke gevolgen dan ook van het gebruiken van deze website.

©  Prof. Dr . S. Celestin-Westreich, Ph.D.

& Dr L.P. Celestin, M.D.