Observeren in FACE©-perspectief

Zone de Texte: 	www.faceprogram.com	|	www.celestin.info		|	© 2005-present FACE©program CelestINFO	|	All  rights reserved—Tous droits réservés

 

                          Leuke links -  Weetjes - Observatieschalen - Oefen & Experimenteer - Downloads

Zie FACE© program blog

                          Draag zelf bij Een leuke observatielink? Een handige observatieschaal? Meld hier!

Zone de Texte: Uw mening telt!


Over het boek. Wat werkt goed en wat minder? Wat kan beter? Wat vergt verduidelijking of uitwerking?

Over dit observatieweb. Wat verdient een plek
op deze webstek?

Geef je mening over of ervaring met de genoemde observatieschalen

Leuke, bijzondere of leerrijke observatie ervaringen? Deel ze!
Zone de Texte: Publications

Alle gegevens en verwijzingen op deze website zijn van louter mededelende aard en houden generlei een waardeoordeel in, noch houden deze op zich een professioneel advies in.

Noch de auteur, noch de webontwerper kunnen aansprakelijkheid aanvaarden voor welke gevolgen dan ook van het gebruiken van deze website.