Programma

Zone de Texte: FACE© Presentatie

Het FACE©-programma, gebaseerd op het FACE©-model (Faciliteren van de Aanpassingen van Cognities en Emoties), is een multi-site, multimodaal programma ter preventie en interventie van gedrags-, emotionele en cognitieve problemen bij jongeren en hun gezin.

FR | NL | EN

Zone de Texte: FACE© Acties
Zone de Texte: Publications

Het FACE©-progamma omvat preventie, medische en psychologische interventie, diagnostische evaluatie en testontwikkeling, continue vorming voor professionelen in de geestelijke gezondheidszorg evenals psycho-educatie en oudertraining.

Zone de Texte: FACE© Workshops & Training

Informatie

FR | NL | EN

Zone de Texte: FACE© Multimodale Interventies

Voorbeelden multimodale interventies:

Projecten:

Zone de Texte: FACE© onderzoek en projecten

  FACE© ADHD: hyperactiviteit, aandachtsmoeilijkheden en impulsiviteit bij jongeren

 FACE© Bipolaire Stoornissen tijdens de levensloop

 Socioculturele diversiteit in de aanpassingen van cognities en emoties, implicaties voor de geestelijke gezondheidszorg

 Conflict en geweld tussen broers en zussen: FACE©-SIB

 De zelf– en gezinsbeleving van kinderen aan de hand van de Familie-In-Dieren Test© & deFamilie Relatie Test ‘99

 Post Traumatische Stress en Coping van Israelische en Palestijnse adolescenten: risico factoren en weerbaarheid processen

 Pyschologische en medische follow-up van ICSI kinderen op persoonlijk en familiaal vlak

 

Zone de Texte: 	www.faceprogram.com	|	www.celestin.info		|	© 2005-present FACE©program CelestINFO	|	All  rights reserved—Tous droits réservés